VANDENBALCK Dominique
VANDENBALCK OPTIEK
Bondgenotenlaan 57 - 3000 LEUVEN
016/22.36.83
info@vandenbalck.be - www.vandenbalck.be

Totaal AP = 5

1AP Eyeversity - Zien in het verkeer, 15 september 2013
1AP Eyeversity - Consumentengedrag part ii, 15 september 2013
1AP Eyeversity - Google glass... what's the story?, 15 september 2013
1AP Eyeversity - De onweerstaanbare winkel, 15 september 2013
1AP Eyeversity - Omzet versus personeelsbeleid, 15 september 2013