Accreditatie

Accreditatie

Hoe gaat alles praktisch in zijn werk ?

Na het volgen van de vorming logt u in via Mijn AP en stuurt u uw bewijsstuk van de vorming door zodat we uw behaalde AP kunnen toevoegen aan uw fiche.
In principe komt 1 uur vorming overeen met 1 AP. Echter kan er voor gerenommeerde sprekers extra AP toegekend worden. Of als een vormingsactiviteit als erg basis ingeschat wordt kan het aantal AP verminderd worden.

Wanneer je een vorming volgt die niet geaccrediteerd werd, maar volgens jou toch voldoet aan de vereisten, dan kan je dit melden via mail of post aan het secretariaat. Dit doe je door het programma en het bewijs van deelname door te sturen. U krijgt binnen de maand antwoord.

Komen in aanmerking voor accreditatie-aanvragen :
• Volgen van seminar/vorming in binnen- en buitenland.
• Activiteit als spreker van een erkende vormingsactiviteit.
• Begeleiden van stagiair en/of eindwerk.
...
Wat is je voordeel bij accreditatie ?

De eerste en belangrijkste reden om zich te accrediteren is zich permanent te vervolmaken door vorming te volgen en de overtuiging het beroep steeds op het hoogste niveau te willen uitoefenen.

Deze ingesteldheid zal respect afdwingen van zowel het cliënteel, als van collega’s en aanleunende beroepen zoals oogartsen, …

Het tweede argument is dat eens het systeem optimaal werkt, er een duidelijke differentiatie zal komen inzake competenties, tussen de opticien, de optometrist en zij die beiden combineren.

Een derde argument is een puur commercieel argument. Jaarlijks zal de lijst met geaccrediteerde opticiens en optometristen gepubliceerd worden via het web en per briefwisseling verstuurd worden naar verzekeringen en mutualiteiten.


Behoed u voor zogenaamde accreditatiesystemen die louter commercieel zijn !! Wat heel belangrijk is, is dat het accreditatieorgaan zelf geen organisator is van vormingsactiviteiten. Dit is het enige accreditatiesysteem dat neutraal is.